FT847

 

Tak jsem otevřel radio a vymontoval tuto desku – na její spodní straně je tento obvod Q1114.

Jenže všechny odpoůrky jsou velké jako zrna máku a já zjistil, že na to už nevidím ! Prostě jsem to vzdal.

Ale napadlo mě jestli se to nedá nějak obejít……a uvědomil jsem si,  že v mikrofonu musí být také

napětí pro napájení obvodů pro VOICE KEYER SSB , který používám a který jsem asi před třemi lety koupil v

 inter netovém. obchodu  Funkamatéra.

A tak jsem vzal odpůrek 10K a připojil v Mikrofonu mezi +5V a PTT.  Od té doby je vše zase v pořádku !!!

Leden 2018

-----------------------------------------------------------------------------(c) OK1IA - Hradec Králové